اخبارتکنولوژی و هوش مصنوعی

ماموریت جدید وزارت ارتباطات مشخص شد!

ذره‌بین مجلس روی توسعه متوازن زیرساخت‌ها!

سایبرپژوه– مطابق با جزئیات لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ که روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۹۹ از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، وزارت ارتباطات مکلف به توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در ۱۰ بخش شده است؛ برای تحقق این تکالیف به این پروژه‌ها از محل اعتبارات متفرقه این وزارتخانه، بودجه تعلق می‌گیرد.

۱. توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دانش بنیان و حمایت از تولیدات بومی داخلی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشمول یکهزار میلیارد ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است.

۲. وزارت ارتباطات برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های مدیریتی منابع بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۲۴۰ میلیارد ریال بودجه هزینه‌ای و ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دریافت می‌کند.

۳. توسعه متوازن خدمات زیربنایی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم، روستایی و کمتر توسعه یافته و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر نیز مشمول دریافت بودجه به میزان ۹۸۰ میلیارد ریال بودجه هزینه‌ای و یکهزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده

است .۴. در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ ، وزارت ارتباطات برای اجرای وظایف صیانتی اجتماعی و فرهنگی در حوزه ICT نیز مشمول دریافت بودجه به مبلغ یکهزار و ۶۰۰ میلیارد ریال شده است.

۵. از ردیف اعتبارات متفرقه بودجه ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی، مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال بودجه هزینه‌ای و مبلغ ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعلق می‌گیرد.

۶. در لایحه بودجه پیشنهادی برای توسعه فناوری‌های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال بودجه هزینه‌ای و ۴ هزار میلیارد ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است.

۷. وزارت ارتباطات برای ارتقای توانمندی‌های فنی و تجهیزاتی دفاتر ICT روستایی در استان‌های کشور نیز ۷۵۰ میلیارد ریال بودجه دریافت می‌کند.

۸. در همین حال به توسعه متوازن منطقه‌ای زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات یکهزار و ۸۵۰ میلیارد ریال بودجه هزینه و مبلغ ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعلق گرفته است.

۹. وزارت ارتباطات برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های خدمات دولت هوشمند و تولید محتوای بومی نیز مطابق لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ مکلف شده است؛ بر این اساس ۴۰۰ میلیارد ریال بودجه هزینه‌ای و ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بودجه تملک دارایی‌ها به این بخش اختصاص یافته است.

۱۰. توسعه زیرساخت‌های ارائه خدمات پایه و نوین پستی نیز مشمول ۲۸۰ میلیارد ریال بودجه هزینه‌ای و یکهزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است.

در مجموع و مطابق جدول شماره ۷ بودجه دستگاه‌های اجرایی، وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶ هزار و ۸۷۷ میلیارد و ۳۷۰ میلیون ریال (حدود ۶۸۷ میلیارد و ۷۳۷ میلیون تومان) بودجه هزینه‌ای و مبلغ ۳۱ هزار ۲۳۴ میلیارد ریال بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دریافت می‌کند.

این در حالی است که بودجه مصوب این وزارتخانه در سال ۹۹ مبلغ ۶ هزار میلیارد و ۷۲ میلیون ریال (حدود ۶۰۰ میلیارد تومان) در بخش هزینه و ۳۱ هزار و ۱۳۵ میلیارد و ۵۸۱ میلیون ریال برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است.

منبع
مهر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا