نویسندگان

دکتر امیر معمارزاده

دکتر امیر معمارزاده

فارغ التحصیل دکتری فلسلفه دانشگاه تهران، پژوهشگر فلسفه سیاسی و الهیات سایبر

دکتر کیارش شیخ الاسلام

دکتر کیارش شیخ الاسلام

فارغ التحصیل فلسلفه عصر جدید دانشگاه تهران، پژوهشگر حوزه های اگزیستانسیالیم و الهیات وجودی، تحصیل در رشته ادبیات و زبان فارسی، علاقه مند به تاریخ ایران

نفیسه روشندل

نفیسه روشندل

فارغ التحصیل رشته پژوهش علوم اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد، علاقه مند به حوزه زنان و ارتباطات، مسائل و چالش های آن ها در این حوزه.

سیدحسنعلی سیاحی زاده

سیدحسنعلی سیاحی زاده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق: علاقه مند به مطالعات هنر و حوزه سرگرمی

سید محمد یحیی هاشمی

سید محمد یحیی هاشمی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، متمرکز بر فلسفه علوم اجتماعی، علاقه مند به ادبیات داستانی و جغرافیای فرهنگی.

فاطمه سادات سرکی

فاطمه سادات سرکی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی: پژوهشگر اقتصاد دیجیتال، کسب و کارهای نوین و کارآفرینی زنان

داوود طالقانی

داوود طالقانی

منتقد سینما، پژهشگر علوم اجتماعی و ارتباطات

دکمه بازگشت به بالا