درباره ما

از سایبر چه دریافتی دارید؟ معنای این واژه‌ی روزمره را نمی‌دانید؟ یا مانندِ ما معتقد هستید که سایبر، آینده را تغییر خواهد داد؟ مهم نیست به کدام دسته تعلق دارید، «سایبرپژوه» به دردتان می‌خورد. سایبرپژوه و اعضای آن در پیِ کاوشِ سایبر و نقشِ آن در زندگیِ امروز و آینده‌مان هستند تا بتوانند تمدنِ سایبری را در حد و توانِ خود جهت‌بخشی کنند.
سایبرپژوه فضایی است برای پاسخ به پرسش‌های زیر:
• سایبر چیست و مرزهای آن کجاست؟
• حوزه های معنایی سایبر کدامند؟
• نسبت سایبر و دنیای واقع چیست؟
• نسبت سایبر و آینده چه خواهد بود؟
• آیندۀ تحوّلات سایبری به کدام سمت و سو می رود؟
• آیا می توان سایبر را مبدأ یک عصر نوین قلمداد کرد؟
• سایبر چگونه بر وجوه گوناگون زندگی ما اثر می گذارد؟
• قطعات پازل جهان سایبریِ آینده چیست و وزن هر کدام چه مقدار است؟
• مواجهه کارآمد و موثر با فضایِ سایبر در عرصه‌های مختلف کدام است؟
ما در سایبرپژوه به این سوالات پاسخ می‌دهیم؛ سوالاتی که هر کدام از آن‌ها ما را به آینده‌ای بس متفاوت‌تر از آن‌چه که تا کنون تصور می‌کردیم هدایت می‌کند.

 

دکمه بازگشت به بالا